Feedback
Examinations » Past Exam Papers » IsiXhosa Papers
isixhosa ulwimi lwasekhaya
 TitleSize 
Paper 11.60 MBDownload
Paper 2114.95 KBDownload
Paper 31.26 MBDownload
Memo 1222.81 KBDownload
Memo 2356.45 KBDownload
Memo 3141.78 KBDownload

isixhosa ulwimi lokuqala olongezelelweyo
 TitleSize 
Paper 1520.40 KBDownload
Paper 2157.12 KBDownload
Paper 3672.52 KBDownload
Memo 1170.50 KBDownload
Memo 2301.76 KBDownload
Memo 3728.01 KBDownload

isixhosa ulwimi lwesibini olongezelelweyo

Copyright: Department of Basic Education 2014